Клиенти

Катапулт стартира през януари 2009 и до момента е работила с редица клиенти – от съвсем малки фирми, до големи корпоративни клиенти. Нашата репутация се гради на базата на качеството на работата, която извършваме и решенията, които предлагаме. 

Ето селекция на някои от нашите клиенти:

Sony Computer Entertainment Europe. Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) е базирана в Лондон и отговаря за дистрибуцията, маркетинга и продажбите на PLAYSTATION®3, PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) и PlayStation®Network. Компанията оперира на територията на 99 страни в Европа, Близкия изток, Австралия и Океания. В сътрудничество с регионалното представителство на SCEE, ние разработихме маркетинговата и ПР стратегия за България, а така също проекти за подобряване на дистрибуцията и представянето на Playstation продуктите в търговската мрежа (като shop-in-shop projects, планограми за разпределение на продуктите и т.н.)

Аудио Арте. Фирма Аудио Арте е специализирана в проектиране и изграждане на висококачествени Аудио и Видео сисеми, видеоконферентни системи, управление и автоматизация, домашно кино, много висок клас HiFi и др. Ние поехме цялостната работа по маркетирането на Аудио Арте – разработване на маркетинг стратегия и планове за развитие на отделни категории и марки от продуктовото им портфолио. План за работа със специализираните медии, статии и текстове, промяна и допълване на интернет присъствието, участия в изложения, фотография, графични и печатни материали и др.

Сони Центрове. Благодарение на контактите ни и на дългогодишния ни опит в продуктовия маркетинг, Катапулт са консултанти по закупуването на редица специализирани аксесоари и продукти, предлагани в двата Сони Центъра в София.

Технопарк Яна. Технопарк Яна е разработен като технологичен център за компании работещи в областта на съвременните отоплителни и климатизиращи системи. Ние бяхме поканени да разработим за тях стратегия за бъдещото бизнес развитие на този обект. След цялостен ситуационен и SWAT анализ, бяха разработени стратегия, план за действие и бюджетна рамка. В последствие, проектът бе подготвен и представен от нас и пред чуждестранни партньори за съфинансиране (вкл. изработване на презентационни материали на английски и презентация на проекта).

Клуб Мармалад. Клуб Мармалад е един от най-посещаваните клубове и ресторанти в Пловдив. Традиционно Мармалад променя ежегодно елементи от интериора, като по този начин поддържа и развива собствен, уникален за града стил и усещане. Ние поехме работата по подмяна на инериорната фотография като, изхождайки от профила и очакванията на целевите им клиенти, предложихме концепция и идеен проект, организархме заснемането и последващата обработка на заснетия материал, до предоставянето на готовите за печат фотографии. По-късно част от материалите бяха използвани и за печатни и рекламни материали и менюта. След успеха на първия проект, разработихме и втори, специално за 5-годишнината от откриването на клуба.

Архихол. Архихол е архитектурно бюро разработващо интериори за редица търговски обекти и заведения. Като част от тяхната стратегия за цялостно обсужване на клиентите, ние се включихме като партьори в развитието на някои проекти, поемайки маркетинговата им подготовка. Това включва профилиране на целевата аудитория, усещане (look-and-feel), брандинг, име, поток на клиенти и разпределение на продуктовите групи т.н. 

Други проекти. Като част от екипи или в сътрудничество с други агенции и фирми имаме разработки или анализи по различни бизнес проекти. Част от тях включват:

  • план за откриване на верига магазини тип „дрогерия“,
  • позициониране и ПР на голям спортен клуб,
  • ръст на приходите на специализирано печатно издание,
  • въвеждане на нови продукти на пазара с ценообразуване и пазарно проучване,
  • интериорен проект целящ подобряването на мотивацията на персонала и вътрешнофирмената комуникация и др.